Uittreksel geboorteregister

Teurlings Advocaten

U dient de originele uittreksels uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen op te sturen. U kunt de uittreksels opvragen bij het gemeentehuis van de geboorteplaats van de kinderen. De uittreksels mogen maximaal drie maanden oud zijn op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend.