Intellectueel eigendom inleiding

Teurlings Advocaten

Inleiding

Een goed idee? Leg het vast!

De term ‘Intellectueel Eigendom’ – afgekort tot ‘IE’ – is een verzamelnaam voor diverse rechtsgebieden, die allemaal betrekking hebben op creaties van personen of op tekens die worden gebruikt om bedrijven te benoemen of producten / diensten aan te bieden.

 

Het IE-recht biedt een scala aan mogelijkheden ter bescherming van uw rechten of creatieve vondsten en deze website is bedoeld om u een beetje op weg te helpen in het IE-bos.

 

De meest bekende rechtsgebieden zijn: het merken- , octrooi- , handelsnaam- en auteursrecht en deze en andere rechtsgebieden komen op deze website aan de orde, waarbij ook voorbeelden worden gegeven van wat dit in de praktijk kan betekenen.

 

Het IE-bos is gebaseerd op wettelijke bepalingen die vastliggen in internationale verdragen, Europese regelgeving en nationale wetgeving, welke allemaal onderhevig zijn aan aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de sterke groei van multimedia en internet.

 

Maar de rechtsgebieden worden ook sterk beïnvloed door een continue stroom van gerechtelijke uitspraken, waarin invulling en uitleg wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen en de invloed die deze op elkaar kunnen hebben.

 

Daarnaast ontstaan er ook nog nieuwe rechten van intellectueel eigendom, zoals de naburige rechten, het domeinnaamrecht en de Creative Commons.

 

Kortom, een dynamische omgeving die vraagt om gespecialiseerde advocaten, die u wegwijs kunnen maken op het gebied van IE.