Reclame

Teurlings Advocaten
slide-4

Reclame

Ook de wijze waarop in Nederland reclame wordt gemaakt is gereguleerd.

Enerzijds door de zelfregulering via de Reclame Code Commissie en anderzijds – voor wat betreft vergelijkende & misleidende reclame – in de artikelen6:194 tot en met 6:196 Burgerlijk Wetboek .

In de Nederlandse Reclame Code is vastgelegd op welke wijze reclame moet worden uitgevoerd en waar rekening mee moet worden gehouden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de diverse bedrijfstakken die in Nederland actief zijn, maar wordt ook rekening gehouden met de aard van de producten of diensten, waarvoor reclame wordt gemaakt.

Denk bijvoorbeeld aan de beperkingen voor sigaretten en alcoholreclames.

Indien iemand van mening is dat een reclame-uiting in strijd is met de Reclame Code of met de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek dan kan men een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie of bij de burgerlijke rechter.