Alimentatie en pensioen

Teurlings Advocaten
teurlings-en-ellens_600-435-advocaten-_0024_header012

Alimentatie en pensioen

MEDIATION: Indien u meer behoefte heeft aan een begeleiding in de vorm van bemiddeling en begeleiding, dan kunnen wij u verwijzen naar uitstekende bemiddelaars/mediators. U kunt dan contact opnemen met ons kantoor via onze contactpagina(liefst per email op ). Ook voor een alimentatieberekening kunt u ons mailen.

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

– echtgenoten en ex-echtgenoten
– geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
– ouders en kinderen
– partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend. Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond partneralimentatie veranderd. Dit is afhankelijk van uw situatie. Voor vragen kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Deze nieuwe regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap door de rechter beëindigd wordt. De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders.

 

Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt.

 

Een zelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

 

Hieronder vindt u informatie over de onderhoudsplicht van ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners en van ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor.

 

Met ‘scheiding’ wordt in deze informatie ‘echtscheiding’, ‘scheiding van tafel en bed’ en ‘ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed’ bedoeld. Het kan ook gaan om de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor ‘ex-echtgenoot’ ‘ex-echtgenote’ of ‘ex-geregistreerde partner’ wordt het woord ‘ex-partner’ gebruikt.