Benodigde stukken

Teurlings Advocaten

Voor de aanvraag van een echtscheiding dient u een aantal stukken toe te sturen.

 

Uittreksels:

  • Origineel uittreksel uit het huwelijksregister
  • Een kopie van het identiteitsbewijs?

 

Documenten met betrekking tot kinderen:

 

Overige documenten (indien van toepassing):