Uittreksel huwelijksregister

Teurlings Advocaten

U dient een origineel uittreksel uit het huwelijksregister toe te sturen. Dit uittreksel mag maximaal drie maanden oud zijn op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. Het uittreksel uit het huwelijksregister is te verkrijgen bij het gemeentehuis van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

Is het huwelijk in het buitenland voltrokken? Dan volstaat de originele huwelijksakte of een uittreksel uit het huwelijksregister ouder dan drie maanden. Het ingediende stuk dient opgesteld te zijn in het Engels. Is dat niet het geval? Dan dient het vertaald te zijn door een beëdigde tolk.

 

Let op: het opsturen van het trouwboekje of bewijs van geboorte-aangifte volstaat niet.