Disclaimer

Disclaimer Teurlings Advocatenkantoor

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Teurlings Advocatenkantoor en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Teurlings Advocatenkantoor besteedt uiterste zorg aan een zo actueel, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, onjuist of incompleet is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en u kunt deze informatie niet als advies beschouwen.

Teurlings Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van Teurlings Advocatenkantoor toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Teurlings Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of informatiebronnen.

De informatie op de website van Teurlings Advocatenkantoor wordt door het auteursrecht of ander eigendomsrecht beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teurlings Advocatenkantoor worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd.

 

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. In een dergelijk geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen, het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Teurlings Advocatenkantoor valt onder Mr. M.C.J. Teurlings B.V. en is gevestigd aan de Weteringschans 108, 1017 XS Amsterdam en ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 34126741.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden kunnen op uw verzoek worden toegezonden.

 

Gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34126741