Handelsnaamrecht

Teurlings Advocaten
slide-4

Handelsnaamrecht

De naam waaronder een onderneming haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, is de handelsnaam die op basis van de Handelsnaamwet bescherming geniet. Het gebruik van een dergelijke naam creëert een recht: een registratie is daarvoor geen vereiste.
Omdat het gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer bepalend is, geldt dat alleen een registratie van een handelsnaam, bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, niet voldoende is om bescherming in te kunnen roepen.

Aanduiden
Waar een merk met name is bedoeld om een product of dienst te kunnen onderscheiden, is een handelsnaam met name bedoeld om een onderneming te kunnen aanduiden en daarbij worden relatief lage eisen gesteld aan het onderscheidend vermogen van een naam, zodat ook beschrijvende handelsnamen bescherming genieten zonder dat zij een woord of combinatie van woorden kunnen monopoliseren.

Over het algemeen kan uit een onderzoek van de registers van de Kamer van Koophandel (zie www.kvk.nl ) een vrij goed beeld worden verkregen van de reeds in gebruik zijnde handelsnamen, maar het resultaat van een dergelijk onderzoek legitimeert niet zonder meer het gebruik van een niet-geregistreerde handelsnaam, omdat het mogelijk is dat een onderneming onder een andere handelsnaam haar activiteiten uitvoert en dus op grond van de Handelsnaamwet bescherming kan inroepen van die naam.

Rechthebbende
De rechthebbende is de onderneming, die de handelsnaam voert voor haar economische activiteiten. Daarbij is het niet van belang of het gaat om een éénmanszaak of om een aan de beurs genoteerd bedrijf, beiden zijn ondernemingen in de zin van de Handelsnaamwet, zolang zij maar in georganiseerd verband het behalen van materieel voordeel nastreven.

Identieke handelsnamen van verschillende bedrijven komen voor in Nederland, zoals bijvoorbeeld ‘Bakker Jansen’, omdat sommige bedrijven alleen een lokale of regionale functie hebben, waardoor men de bakker in Groningen niet zal verwarren met de bakker in Middelburg.
Het toenemend gebruik van internet kan daar overigens wel een rol inspelen en ook dat vraagt dus om goed advies bij de keuze van een handelsnaam.

Aangezien een onderneming vaak veel tijd en moeite steekt in het bedenken en ontwikkelen van een handelsnaam, is het van belang om zich tijdig te laten informeren over de mogelijkheden van een gekozen naam en wij zijn u daarbij graag van dienst.

Ook wanneer u constateert, dat een andere onderneming gebruik maakt van een gelijke of overeenstemmende handelsnaam, of wanneer u daarover wordt aangesproken, kunt u ons raadplegen voor de mogelijkheden van een eventuele verbodsactie.


Voorbeelden uit de praktijk zijn:
Tobe Sales – TooBe
Beach Hotel
Typisch – Typisch Jo!
Engenius – Ingenius