Het verhoor van een verdachte

Teurlings Advocaten
Teurlings & Ellens Advocaten

Ophouden voor verhoor

Een verdachte mag maximaal zes uur voor verhoor worden opgehouden, met dien verstande dat de tijd tussen 24:00 uur en 09:00 uur niet wordt meegerekend. Ingeval u dus ‘s-avonds uitgenodigd wordt op het politiebureau kan het verstandig zijn de afspraak naar de ochtend te verplaatsen, zodat u voorkomt dat u de nacht op het politiebureau moet blijven terwijl daar geen reden voor is. Wil de politie u langer dan deze periode vasthouden voor verhoor dan moet u in verzekering moeten worden gesteld. Een afschrift van het bevel tot inverzekeringstelling moet aan u worden uitgereikt. Wanneer u al een advocaat heeft dient deze ook een afschrift van het bevel te ontvangen.

Inverzekeringstelling kan voor maximaal drie dagen, waarna een verlenging van de inverzekeringstelling met drie dagen mogelijk is. Uiterlijk binnen een periode van drie dagen en vijftien uur te rekenen vanaf het tijdstip van de aanhouding moet een verdachte voor een Rechter-commissaris worden geleid. De Rechter-commissaris beslist dan op vordering van de Officier van Justitie en na u en uw advocaat te hebben gehoord of u in bewaring dient te worden gesteld. Deze bewaring duurt maximaal 14 dagen waarna de raadkamer van de Rechtbank beslist of u een volgende 30, 60 of 90 dagen in voorlopige hechtenis dient door te brengen. Let er met uw advocaat op dat u na het bevel tot bewaring van de Rechter-commissaris slechts tien dagen op een politiebureau mag verblijven. Wanneer u niet tijdig naar een Huis van Bewaring wordt overgeplaatst dient men u in principe in vrijheid te stellen.