Kosten Civiel recht

Teurlings Advocaten
slide-4

Kosten

De tarieven treft u aan op deze pagina.

Laag inkomen
Als u een laag inkomen heeft kunt u mogelijk in aanmerking komen het tarief voor on- en minvermogenden. Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet dat wel voor aanvang van de procedure aangeven (voor het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding). Als u een toegevoegde advocaat (gefinancierde rechtsbijstand) heeft, dan regelt deze de vermindering van het griffierecht voor u.
Alhoewel aan het vervaardigen van deze informatie de nodige aandacht is besteed en de nodige zorgvuldigheid is betracht, wordt voor wat betreft de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.