Rechtsbijstand

Teurlings Advocaten
slide-4

Rechtsbijstand

Een advocaat kan natuurlijk niet voor niets werken. Maar voor mensen die onvoldoende inkomsten of vermogen hebben, biedt de Wet op de Rechtsbijstand uitkomst.

Iedereen in ons land heeft recht op rechtsbijstand. De overheid is bereid een deel van de kosten van de advocaat te betalen wanneer mensen die kosten zelf niet helemaal kunnen dragen. Indien u ervoor in aanmerking komt, krijgt u gefinancierde rechtshulp nadat door de advocaat namens en met u een zogenaamde “toevoeging” is aangevraagd.

 

Deze rechtsbijstand kan zowel voor particulieren als voor ondernemers worden aangevraagd. Voor ondernemers gelden overigens strenge voorwaarden. Zo zal bijvoorbeeld de rechtsbijstand van belang moeten zijn voor het voortbestaan van de onderneming. De overheid betaalt alsdan zoals gezegd een deel van de kosten, maar niet alle kosten. U betaalt zelf een eigen bijdrage welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor procedures betaalt u slechts een deel van het door de rechterlijke instantie vast te stellen griffierecht.

 

Hoeveel eigen bijdrage u zelf dient te voldoen ligt aan hoeveel uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden bedroeg. Hieronder ziet u hoe dat per 2014 geregeld is. En als u meer wilt weten kunt u altijd ons kantoor bellen.

 

INKOMENS- EN VERMOGENSGRENZEN BINNEN DE GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

 

INKOMEN, VERMOGEN EN EIGEN BIJDRAGE 2018

 

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.100

€ 196

t/m € 26.500

€ 19.101 – € 19.800

€ 360

€ 26.501 – € 27.500

€ 19.801 – € 20.800

€ 514

€ 27.501 – € 28.800

€ 20.801 – € 22.700

€ 669

€ 28.801 – € 32.100

€ 22.701 – € 26.900

€ 823

€ 32.101 – € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.100

€ 340

t/m € 26.500

€ 19.101 – € 19.800

€ 412

€ 26.501 – € 27.500

€ 19.801 – € 20.800

€ 566

€ 27.501 – € 28.800

€ 20.801 – € 22.700

€ 720

€ 28.801 – € 32.100

€ 22.701 – € 26.900

€ 849

€ 32.101 – € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016

t/m € 19.100

€ 19.101 t/m
€ 26.900

Boven de € 26.900

t/m € 26.500

€ 26.501 t/m
€ 38.000

Boven de € 38.000

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 53

€ 53

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 53

€ 53

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016

t/m € 19.100

€ 19.101 t/m
€ 26.900

Boven de € 26.900

t/m € 26.500

€ 26.501 t/m
€ 38.000

Boven de € 38.000

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

€ 53

€ 105*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 53

€ 105*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2018 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

€ 19.800 en lager

€ 77

€ 27.500 en lager

Tussen € 19.800 en ten hoogste € 26.900

€ 129

Tussen € 27.500 en ten hoogste € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

€ 19.800 en lager

€ 108

€ 27.500 en lager

Tussen € 19.800 en ten hoogste € 26.900

€ 142

Tussen € 27.500 en ten hoogste € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2016 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon

2016 (het peiljaar)

€ 24.437

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

In 2018 geldt als heffingvrij vermogen:

Vrijgesteld per persoon

2018

€ 30.000

Voor resultaatsbeoordeling geldt de helft van het heffingvrij vermorgen, dus € 15.000 per persoon.

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

 

 

Formulier peiljaarverlegging 2015 en toelichting 2015

Formulier peiljaarverlegging 2014 en toelichting 2014

Formulier peiljaarverlegging 2013 en toelichting 2013

 

Copyright 1996-2016 Mr. M.C.J. Teurlings. Alle rechten voorbehouden.