Rol van de (piket)advocaat

Teurlings Advocaten

De (piket)advocaat

Veel strafrechtadvocaten staan ingeschreven voor een lijst van advocaten die mensen helpen die net zijn aangehouden. De piketadvocaat heeft één keer in de zoveel weken een dag dienst.

Op het moment van inverzekeringstelling van iemand op het politiebureau gaat er van de politie een melding uit naar de piketcentrale van de Orde van Advocaten, waarna de piketadvocaat u op het politiebureau zal bezoeken voor het verlenen van eerste rechtshulp indien u niet hebt aangegeven dat u door uw eigen advocaat (ook wel voorkeurspiket) wenst te worden bezocht.

Indien u al in verzekering wordt gesteld, zal het in de praktijk, vanwege een cellentekort of geringe ernst van het feit, vaak gebeuren dat u op een gegeven moment wordt heengezonden en dat u op dat moment of op enig later moment een dagvaarding krijgt uitgereikt. Teneinde uw strafzaak zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, is het van groot belang zo snel mogelijk na ontvangst van een dagvaarding contact met uw advocaat op te nemen. Uw advocaat kan zich dan voor u als advocaat stellen bij de Rechtbank, het procesdossier bij de Rechtbank opvragen ter voorbereiding van de strafzitting, de zaak met u bespreken en eventueel nog onderzoekshandelingen doen of verlangen.

 

Indien u niet wenst dat de piketadvocaat voor u langs komt maar uw eigen advocaat van dit kantoor dan dient u bij de politie direct duidelijk te maken dat u wenst dat uw eigen advocaat naar het bureau komt. De politie geeft dit dan door aan de piketcentrale.