Uitleveringszaken

Teurlings Advocaten
slide-4

Uitleveringszaken

Mr. M.C.J. Teurlings  is op ons kantoor gespecialiseerd in Uitleverings- en Overleveringsrecht.

 

In uitleveringszaken is naast de Uitleveringswet het betrokken uitleveringsverdrag van belang. De strafzaak zelf wordt niet behandeld. In het kort komt het er op neer dat de rechtbank de taak heeft te onderzoeken of is voldaan aan de formaliteiten, of sprake is van de dubbele strafbaarheid (is het feit ook strafbaar in Nederland en staat er minimaal een jaar gevangenisstraf op het feit), kan de onschuld direct worden aangetoond, zijn er redenen van humanitaire aard waarom geen uitlevering zou moeten plaatsvinden, is het feit verjaard, is men voor het feit al vervolgd (ne bis in idem) en als uitlevering volgt, wordt men dan niet voor andere zaken vervolgd dan waarvoor de uitlevering wordt gevraagd (specialiteit)?

 

Sinds 12 mei 2004 is in Nederland tevens de Overleveringswet van toepassing welke de overlevering (voorheen uitlevering) tussen de meeste Europese landen regelt. In het overleveringsrecht kunnen minder verweren worden gevoerd dan voorheen maar er zijn zeker nog mogelijkheden om de overlevering te voorkomen.

 

Ten behoeve van de terugkeer naar Nederland van Nederlanders en ingeburgerde vreemdelingen die veroordeeld zijn in een ander land kennen wij de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen.


Klik hier voor een algemene uitleg over de WOTS.


Hulp nodig? Email of bel 020-4201475