Veelgestelde vragen

Teurlings Advocaten
slide-4

Veelgestelde vragen

    • Als we het niet eens kunnen worden over een of meerdere twistpunten, kunnen we dan nog wel gebruik maken van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding via deze site? Nee, u dient samen geheel eens te worden over alle relevante punten. Blijven er twistpunten bestaan die bij de rechter uitgevochten moeten worden, dan dient u ieder een eigen advocaat in te schakelen.

 

  • Ik wil geen alimentatie van mijn ex omdat ik niet van mijn ex afhankelijk wil zijn. Ik vraag wel een uitkering aan. Kan dit zomaar?

    Indien u een bijstandsuitkering aanvraagt bij de gemeente waar u woont zal de gemeente verifiëren of uw ex-partner een wettelijke alimentatieplicht heeft. Dat u onderling heeft afgezien van alimentatie doet daarbij niet ter zake. De gemeente zal, indien alimentatieplicht bestaat, de bijstandsuitkering gedeeltelijk of geheel verhalen op uw ex-partner.

  • Wij wonen niet in de buurt van Amsterdam (of: wij wonen in het buitenland). Kan de rechtbank in Amsterdam onze echtscheiding wel behandelen?

    Ja, dit is mogelijk. Door in het verzoekschrift op te nemen dat u beiden met betrekking tot de echtscheiding domicilie kiest op mijn kantoor (hetgeen ik standaard doe), kan de Arrondissementsrechtbank Amsterdam uw verzoekschrift behandelen waar u ook feitelijk woonachtig bent.